Category: asiasloty.org

  • JOBBKK COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน

    กราฟฟิกดีไซน์ ประจำสำนักงานใหญ่ ออกแบบและทำ artwork งานสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย ออกแบบและทำ artwork งานสื่อสิงพิมพ์ คิดและวางสตอรี่บอร์ด ของงาน video motion graphic ตั้งแต่ต้นจนจบ ตัดต่อ video หรือควบคุมงานผลิตสื่อ video ตามสตอรี่บอร์ด และปรับให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำห… Programmer Developer 1 เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 พัฒนา web application สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 พัฒนา restful apis สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลัก… ด่วนเปิดรับ Call Centerภาษาไทย (ศูนย์พิษณุโลก) แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยใหักับลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆของ kbank contact center รับฟังปัญหาข้อข้องใจและช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ไม่มีการขายประกัน ขายบัตรเครดิต เน้นเรื่องการให้บ… เจ้าหน้าที่บัญชี 1 […]